Cost calculator

Cost calculator

[bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” vertical_align=”inherit” divider=”yes” back_image=”1527″ back_color=”#0da8bc” back_video=”” video_settings=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][bt_row][bt_column width=”2/3″ align=”right” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein animate-moveleft” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=”” opacity=””][bt_hr top_spaced=”topExtraSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomExtraSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”صفحات” headline=”حاسبة التكلفة” headline_size=”extralarge” dash=”bottom” subheadline=”عل تغييرات الدّفاع استمرار قام. فعل هو وسمّيت استمرار, دأبوا الشّعبين كلا قد. مكن ثم رئيس بسبب. تم بال كثيرة التّحول والفلبين. يكن ماشاء الشتاء والإتحاد ان.” el_class=”” el_style=”” dash_style=”btAlternateDash” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” responsive=””][/bt_header][/bt_column][bt_column width=”1/3″][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”inherit” full_screen=”no” vertical_align=”inherit” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][bt_row][bt_column width=”2/3″ align=”right” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=”” opacity=””][bt_header superheadline=”تقدير تكاليف الجراحة” headline=”خذ صحتك
في يديك” headline_size=”extralarge” dash=”bottom” subheadline=”زهاء إتفاقية ما تحت. الطريق الثالث، في بعض, أم بحق دأبوا فرنسية بلديهما. زهاء والإتحاد و جُل, حول وصغار للسيطرة بل. بل الا حقول ووصف, مليارات الإثنان ما بين. لغات الأثناء، في دنو.” el_class=”” el_style=”” dash_style=”btAccentDash” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” responsive=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][bt_column width=”1/3″][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/4″ align=”center” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”btDoublePadding” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=”” opacity=””][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][bt_service icon=”es_e924″ icon_type=”btIcoDefaultType” icon_color=”btIcoAlterColor” icon_size=”btIcoBigSize” url=”” headline=”إجراء حساب” dash=”” text=”2LnZhiDZiNmB2YbZhNmG2K/YpyDYp9mE2YXZhtiq2LXYsSDYp9mE2YjYstix2KfYoSDYo9iu2LAsINis2YfYqSDZo9mgINin2YTZhdiv2YYg2YTYpdi52YTYp9mGINmI2KfZhNmC2LHZiS4g2LnZhCDZhdmK2YbYp9ihINio2YXYudin2LHYttipINmD2YTZkS4g2KjYqtit2K/ZkdmKINio2KfZhNix2ZHYutmFINmIINmI2KrZhS4=” el_class=”” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][/bt_column][bt_column width=”1/4″ align=”center” vertical_align=”inherit” border=”btRightBorder” cell_padding=”btDoublePadding” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=”” opacity=””][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][bt_service icon=”es_e908″ icon_type=”btIcoDefaultType” icon_color=”btIcoAlterColor” icon_size=”btIcoBigSize” url=”” headline=”تجد عندما يكون لديك الوقت” dash=”” text=”2KzYudmEINmD2KvZitix2Kkg2KfZhNmK2YfYpyDZgtivLCDYrtmE2KfZgSDYp9mE2KrYrNin2LHZitipINin2YTYo9mI2LHYqNmK2YrZhiDYudmEINmB2LXZhC4g2aPZoCDZiNiq2YUg2KfZhNir2KfZhNirINiq2LLYp9mF2YbYp9mLLiDZitmD2YYg2KjZhNin2K/ZhyDYqti02YPZitmELg==” el_class=”” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][/bt_column][bt_column width=”1/4″ align=”center” vertical_align=”inherit” border=”btRightBorder” cell_padding=”btDoublePadding” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=”” opacity=””][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][bt_service icon=”es_e925″ icon_type=”btIcoDefaultType” icon_color=”btIcoAlterColor” icon_size=”btIcoBigSize” url=”” headline=”حجز موعد الفحص والوقت” dash=”” text=”2KjZh9inINio2YLYtdmBINin2YTYtNiq2KfYodiMINmILiDZhNin2YYg2KjZgdix2LYg2YTYpdi52KfYr9ipINin2YTYo9mI2LHZiNio2Yog2aPZoCwg2aPZoCDYqNmB2LHYtiDZhdmC2KfYt9i52Kkg2KfZhNit2YPZiNmF2Kkg2KPZhdinLiDZgtio2LbYqtmH2YUg2YXZiNin2YLYudmH2Kcg2KfZhNij2KvZhtin2YYg2aPZoC4=” el_class=”” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][/bt_column][bt_column width=”1/4″ align=”center” vertical_align=”inherit” border=”btRightBorder” cell_padding=”btDoublePadding” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=”” opacity=””][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][bt_service icon=”es_ea06″ icon_type=”btIcoDefaultType” icon_color=”btIcoAlterColor” icon_size=”btIcoBigSize” url=”” headline=”يصل في الوقت المناسب” dash=”” text=”2KfZhiDYqNi02LHZitipINmB2LHZhtiz2Kcg2KfZhNmK2KfYqNin2YbZitipINiq2YTZgy4g2YPZhNinINmB2Yog2KPZhNmF2ZEg2YHYsdmG2LPYpyDZhdmI2KfZgti52YfYpywg2LnZhiDZgdi12YQg2KXZiti32KfZhNmK2Kcg2YjYpdmK2LfYp9mE2Yog2KjYp9mE2KzYp9mG2Kgg2KfZhNmK2KfYqNin2YbZitipLgo=” el_class=”” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” transparent_border=”border” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/6″][/bt_column][bt_column width=”4/6″ align=”right” vertical_align=”btTopVertical” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=”” opacity=””][bt_header superheadline=”نصائح الحساب العامة” headline=”احسب
تكاليفك الطبية” headline_size=”extralarge” dash=”bottom” subheadline=”مدن يتبقّ اقتصادية أم, أما بوابة الأرواح تم. ذات ٣٠ وبلجيكا، بالولايات, عن جُل انتهت وايرلندا. بـ حاول لغزو أخذ, وصغار إعادة لم وفي. ثم كان وبدون التقليدي, تم.” el_class=”” el_style=”” dash_style=”btAccentDash” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” responsive=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][bt_cost_calculator total_text=”Total” time_text=”Preferred Check-up Time” date_text=”Preferred Check-up Date” accent_color=”” currency=”$” currency_after=”” show_next=”yes” cf7_id=”” admin_email=”” subject=”” email_client=”” email_confirmation=”” url_confirmation=”” m_name=”Mandatory” m_email=”Mandatory” m_phone=”” m_address=”” m_message=”” show_booking=”yes” m_date=”Mandatory” m_time=”” time_start=”08:00″ time_end=”16:00″ rec_site_key=”” rec_secret_key=”” paypal_email=”” paypal_cart_name=”” paypal_currency=”” el_class=”” el_style=””][bt_header superheadline=”” headline=”أمراض القلب العامة” headline_size=”large” dash=”no” dash_style=”btNormalDash” subheadline=”” el_class=”” el_style=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” responsive=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][bt_cc_select name=”Select procedure” value=”Exam;143
Echocardiogram;173;Performed and interpreted by our cardiologist
PDA;2700;Exam, echo, chemistry, procedure, thoracic rads, 1 night ICU, estimated anes. costs
Pulmonc stenosis balloon balbuloplasty;3200;Exam, echo, BW, procedure, 1 night ICU, estimated anes. costs
Pacemaker implantation;3200;Exam, echo, ECG, rads, abd. US, procedure, BW, 1 night ICU, estimated anes. costs” initial_value=”” images=”” img_height=”” condition=”” item_el_id=”” item_el_class=”” item_el_style=””][/bt_cc_select][bt_cc_switch name=”Emergency exam” value_off=”0″ value_on=”95″ initial_value=”0″ condition=”” item_el_id=”” item_el_class=”” item_el_style=””][/bt_cc_switch][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”border” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”” headline=”الطب الباطني” headline_size=”large” dash=”no” dash_style=”btNormalDash” subheadline=”” el_class=”” el_style=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” responsive=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][bt_cc_select name=”Select procedure” value=”Bronchoscopy;1600;Exam, blood work, imaging, anesthesia, procedure, 2 cultures, fluid analysis
CSF tap;700;Anesthesia, procedure, fluid analysis, 2 cultures
Cystoscopy;1800;Exam, blood work, imaging, anesthesia, procedure, histopath, 2 cultures
Gastroscopy;1700;Exam, blood work, imaging, anesthesia, procedure, histopath, rapid urea
I131 TX without workup;1400;Exam, blood work, treatment, hospitalization
I131 TX with workup;2000;Exam, blood work, ultrasound, rads, treatment, hospitalization
Joint tap;300;Procedure, fluid analysis, 2 cultures – does not include exam and Dx workup
Prostatic wash;300;Procedure, fluid analysis, culture – does not include exam and Dx workup
Rhinoscopy with CT;2000;Anesthesia, procedure, histopath, exam, blood work, imaging” initial_value=”” images=”” img_height=”” condition=”” item_el_id=”” item_el_class=”” item_el_style=””][/bt_cc_select][bt_cc_switch name=”Emergency exam” value_off=”0″ value_on=”150″ initial_value=”0″ condition=”” item_el_id=”” item_el_class=”” item_el_style=””][/bt_cc_switch][/bt_cost_calculator][/bt_column][bt_column width=”1/6″][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”inherit” full_screen=”no” vertical_align=”inherit” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”background: linear-gradient(135deg, #F1F1F1 0%,#FFFFFF 50%);” responsive=””][bt_row][bt_column width=”2/3″ align=”right” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein animate-moveleft” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=”” opacity=””][bt_header superheadline=”الرعاية الطبية في التكلفة المناسبة” headline=”اختر أي من
خططنا التسعير” headline_size=”extralarge” dash=”bottom” subheadline=”قد يذكر الشتوية فعل, نفس من مكّن وبولندا بالمطالبة. ذلك واحدة استمرار مع, عدم بـ الضغوط ماليزيا،. كل عالمية المبرمة كلا, أضف قد الخاسر أوراقهم, لها قد.” el_class=”” el_style=”” dash_style=”btAccentDash” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” responsive=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][bt_column width=”1/3″][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/3″ align=”center” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=”” opacity=””][bt_price_list title=”الأساسي” subtitle=”الفحوصات الطبية المنتظمة” sticker=”” currency=”EGP” price=”150″ items=”فحص روتيني::20EGP
24 ساعة المساعدة::120EGP
الاختبارات والعلاجات::80EGP
فحوصات الصحة العادية::40EGP

-” el_class=”” el_style=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” responsive=””][/bt_price_list][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_button text=”سجل” icon=”fa_f104″ url=”” target=”no_target” style=”Outline” icon_position=”Left” color=”Alternate” size=”Medium” width=”Normal” el_class=”” el_style=”margin-bottom: -30px;” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_button][/bt_column][bt_column width=”1/3″ align=”center” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=”” opacity=””][bt_price_list title=”الكلاسيكي” subtitle=”العلاجات لمدة عام كامل” sticker=”تحفظ 180EGP” currency=”EGP” price=”250″ items=”فحص روتيني::20EGP
24 ساعة المساعدة::120EGP
الاختبارات والعلاجات::80EGP
فحوصات الصحة العادية::40EGP
الزيارات المنزلية::400EGP
-” el_class=”” el_style=”box-shadow: 0 0 0 2px #0da8bc;” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_price_list][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_button text=”سجل” icon=”fa_f104″ url=”” target=”no_target” style=”Filled” icon_position=”Left” color=”Accent” size=”Medium” width=”Normal” el_class=”” el_style=”margin-bottom: -30px;” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_button][/bt_column][bt_column width=”1/3″ align=”center” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=”” opacity=””][bt_price_list title=”المتقدم” subtitle=”الخدمة الكاملة لمدة عام كامل” sticker=”جديد” currency=”EGP” price=”650″ items=”فحص روتيني::20EGP
24 ساعة المساعدة::120EGP
الاختبارات والعلاجات::80EGP
فحوصات الصحة العادية::40EGP
الزيارات المنزلية::400EGP
المكالمات الطارئة::400EGP” el_class=”” el_style=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” responsive=””][/bt_price_list][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_button text=”سجل” icon=”fa_f104″ url=”” target=”no_target” style=”Outline” icon_position=”Left” color=”Alternate” size=”Medium” width=”Normal” el_class=”” el_style=”margin-bottom: -30px;” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_button][/bt_column][/bt_row][/bt_section]